УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Родителска среща
Уважаеми родители,
На 16.01.2024 г. (вторник) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за: -учениците от IБ,В, IV, V, VI и VII клас;
Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ "Васил Левски". Очакваме ви!