УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
Протокол-явили-се
Протокол-класирани