УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Училищен конкурс „Коледни вълшебства“

Наближава най – вълшебното време в годината – Коледа. Време, в което очакваме чудесата да се сбъднат. А, трябва ли да чакаме? Нека да ги сътворим!
Скъпи ученици от ОУ „Васил Левски“ Пловдив, мили деца от подготвителните ни групи,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в училищния конкурс „Коледни вълшебства“!

Регламент
I. Цели
Да се стимулира развитието на творчеството и въображението у възпитаниците на ОУ „Васил Левски“ Пловдив и да се придаде повече празнично настроение чрез техните творби.
Да се даде възможност за изява на децата и учениците и се подсили естетическото отношение към българските традиции и обичаи.
II. Условия за участие
В конкурса „Коледни вълшебства“ могат да участват всички възпитаници от ОУ „Васил Левски“ Пловдив. Желаещите участват с едно произведение в едно от следните направления:
1. Коледна картичка
2. Коледна рисунка
3. Коледна декорация/ сувенир
4. Коледно стихотворение
5. Коледно есе
Рисунките да бъдат в паспарту. С тях ще се направи изложба във фоайето на училището.
Коледните картички и декорации ще бъдат изложени на втория етаж.
Стихотворенията и есетата да бъдат принтирани, шрифт Times New Roman, размер 12.
III. Срок за изпълнение
Крайният срок за приключване на работата по конкурса във всички направления е
02.12.2023 г. До края на деня на посочената дата е необходимо творбите да бъдат предадени на класните ръководители, а децата от подготвителните групи – на учителите в групата.
IV. Класиране
Ще бъде излъчено 1-во, 2-ро и 3-то място, като класирането в Направления 1 и 2 ще се извърши в две групи:

Първа група – деца от подготвителните групи и учениците от начален етап ;
Втора група – учениците от прогимназиален етап.
1-во, 2-ро и 3-то място ще има и в направленията – 3, 4 и 5 в групите:
Първа група – учениците от начален етап;
Втора група – учениците от прогимназиален етап

V. Обявяване на резултатите и награждаване
Резултатите ще бъдат обявени на сайта и Фейсбук - страницата на ОУ "Васил Левски“ Пловдив до 15.12.2023 г. Награждаване ще бъде на 21..12.2023 г.,
където на тържествена церемония директорът на училището ще отличи победителите.
Желаем успех на всички участници!
От екипа на ОУ „Васил Левски“ Пловдив