УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 15.11.2023 г. (сряда) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за:

-учениците от I, II, III и IV клас.

На 16.11.2023 г. (четвъртък) от 17:30 ч. присъствено за учениците от:

-подготвителни групи ПГ5 и ПГ6;

-учениците от V, VI и VII клас;

Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ "Васил Левски".

Очакваме ви!