УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Деня на народните будители
По повод Деня на народните будители децата от ПГ и учениците от ОУ "Васил Левски" Пловдив участваха в множество дейности - рисуваха портретите на националните герои, изработиха проекти, в песни и стихове възпяваха делата делата им. Поздравления за учениците от V "Б" и V "В" клас с учители - докторант Илиян Карабойчев и ст. учител Ваня Гишина, които рецитираха и споменаваха имената и дейността на видни българи, спомогнали за утвърждаването на българската просвета и култура!
Адмирации и за учениците от II "Б" клас, които под ръководството на ст. учител Калинка Русалова изнесоха открит урок по родолюбие пред своите родители! По забавен и нестандартен начин "Децата - слънца" представиха делото на едни от най - видните български личности и научиха интересни факти за живота и дейността на други.
Поздравления за възпитаниците на ОУ "Васил Левски" Пловдив и техните учители! Нека знаем, помним и предаваме словото на поколенията!