УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Родителска среща
Уважаеми родители,
На 05.09.2023 г. (вторник) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за:
-учениците от I и V клас.
На 11.09.2023 г. (понеделник) от 17:30 ч. присъствено за учениците от:
-подготвителни групи ПГ5 и ПГ6; -учениците от II, III,  IV, VI и VII клас;
Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ "Васил Левски". Очакваме ви!