УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Деня на Европа
В Деня на Европа ОУ "Васил Левски" припомни за огромното положително въздействие на Програмите „Еразъм+“ и eTwinning.
Учениците се запознаха с ролята на Програмите Еразъм+ и eTwinning в образованието както и възможностите, които предлагат. Щастливи сме да споделим, че сред екипа ни има активни учители, които с желание се възползват от тези предизвикателства. Г- жа Недялка Славчева запозна ученици от Прогимназиален етап с програма Еразъм. Учениците бяха много активни. Задаваха въпроси и се мотивираха за участие в бъдещи проекти. Чудесни възможности за по - малките ученици, предлага eTwinning. Учениците от IV "А" и II "Б" клас работят успешно по eTwinning проекти. Учителите - г-жа Илчева и г-жа Русалова умело ги въвличат в партньорства със съученици от Европа. Трудът на "Децата - слънца" не веднъж е увенчаван с успех за работа с eTwinning и учениците както и учителят са печелили Национален знак за качество. Надяваме се, че през новата учебна година повече учители и ученици ще се включат в програмите и опознаят нови светове.