УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Ден на отворените врати
На 22 април в ОУ „Васил Левски“ Пловдив се проведе Ден на отворените врати. Посетителите имаха възможност да наблюдават живота на възпитаниците в училището, да се докоснат до иновативните класни и извънкласни дейности, добрата материална база и да усетят резултатите от ползотворното сътрудничество между учители, ученици и родители.
Родителите на бъдещите първокласници се информираха за организацията на учебния процес. Беше им предоставена възможност да получат отговор на всички вълнуващи ги въпроси.
Разнообразните инициативи на този ден позволиха на участниците да се забавляват и да се уверят, че училището е важно както да се учи задълбочено, така и да се развиват интересите, уменията и талантите им.
Символично е значението на днешната дата - 22 април, обявен за Международен ден на Земята. Земята е нашият общ дом, тя е безкрайна. ОУ "Васил Левски" Пловдив също е голямо семейство, в което знанията, уменията, приятелствата и незабравимите приятни емоции нямат край.
Поздравления за нашите шахматисти! Първо място - Боян Младенов от VI "Г" клас, Второ - Явор Василев от VII "В", Трето място - Стефан Запрянов от V "A" и Четвърто място - Орлин Михайлов от V "Г".
Комисията, която оценяваше проектите на учениците, беше изключително затруднена. Всички представиха уникални и креативни решения за Деня на Земята. Журито отличи най-добрите проекти в начален и прогимназиален етап. За начален етап това са "Как да рециклираме" - II "Б" клас с учители г-жа Митева и г-жа Русалова, "Моят зелен град" - IV"Б" клас с учители г-жа Калинска и г-жа Йотовска и "Растение засади, птиче нахрани" на учениците от II "В" клас с учители г-жа Станева и г-жа Йорданова. Най - добри проекти в Прогимназиален етап се отличиха мини пиесата на английски език "Принцът и просякът" с учениците от VI "Д" с г-н Даниел Георгиев и "По- Цветен и красив училищен двор" с VII "Г" и г-жа Гишина.Още веднъж - поздравления за всички!