УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Неучебен ден – 31.03.2023 г.

Уважаеми родители,

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1 от НАРЕДБА №15 от 22 юли 2019 г. и Заповед №23 ОА-741/30.03.2023 г. на Кмет Община Пловдив се определя за неучебен ден 31.03.2023 г (петък) за всички деца и ученици от ОУ "Васил Левски" - Пловдив.