УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Квалификации и обучения
Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив) Учебна 2022/2023 година
  • Тема на обучението:  „Приобщаване и подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности“  Място на провеждане: ОУ “Васил Левски”, град Пловдив Период на провеждане: 25.02.2023 г.                                                                                                              Начален и краен час: 9:00 ч. - 17:00 ч. Наименование на обучителната организация: “Ню Едюкейшън Център" ЕООД Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 52                                                                                                            
  • Тема на обучението:  „Дигитално гражданство. Защита на личните данни и киберсигурност. Опасностни за децата в мрежата. Детска престъпност, наказателна и административна отговорност на деца и родители.  Място на провеждане: Хотел “Империал”, град Пловдив Период на провеждане: 03.04.2023 г.                                                                                                                Начален и краен час: 9:00 ч. - 17:00 ч. Наименование на обучителната организация: “Евро-Алианс" ЕООД Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50