УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание Заповед № РД-01-413/23.01.2023 г. на д-р Сийка Димчева - Директор на РЗИ-Пловдив и Заповед РД09-106/24.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката се обявява за неучебни дни периода 25.01.-31.01.2023 г.