УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА 

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по астрономия следва да се явят на 17.02.2023 г. (петък), не по-късно от 13.15 ч. в сградата на ОУ „Васил Левски“ Пловдив, на ул. „Ралица“ № 2, като носят със себе си документ за самоличност – ученическа лична карта, лична карта или международен паспорт.

Необходимо е учениците, които ще се явяват на облсния кръг на олимпиадата да носят и ползват по време на олимпиадата химикал, който е със син цвят на мастилото, молив и гума, линия, пергел, триъгълник, транспортир и непрограмируем калкулатор.

Не се допуска използването на други изчислителни средства, както и на справочници!

График олимпиади и състезания Регламент на олимпиадите и състезанията – https://www.mon.bg/bg/80 Уважаеми ученици и родители, Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката и във връзка със защитата на личните данни се изпълняват т. 11 и 12, а именно 11. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученикаподава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие(по образец) за публикуване на: 11.1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); 11.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. 12. При липса на изрично изразено съгласие: 12.1. по т. 11.1. – резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика; 12.2. по т. 11.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал. ОБРАЗEЦ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ В същата връзка, по ваше желание, имате право и на отказ на първоначално даденото съгласие за публикуване и  изтриване на публикуваното според т.73 от Правилата, а именно:
  1. Правото на изтриване на публикувани лични данни, за които първоначално е декларирано съгласие по т. 11, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родител/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на училището, пред когото съгласието е декларирано.