УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  А  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Име и фамилия
1. Андреа Костадинова
2. Атанас Караджов
3. Атанас  Чолев
4. Бориса Димова
5. Виктория Хаджинакова
6. Димитър Каленников
7. Ина Георгиева
8. Йордан  Сотиров
9. Каролина  Мадина
10. Любомир Добрев
11. Максим Линев
12. Мария Лазарова
13. Мария  Муртаджиева
14. Мартин Мугленчов
15. Мартин Петров
16. Мила  Добрева
17. Милена  Пеева   
18. Михаил Палагачев
19. Михаил  Караджов
20. Мартин Карамитев
21. Радостин Гънчевски
22. Стефан Даскалов
23. Христо Сидеров
24. Цветомира Писарска
Класен ръководител:  Радка Симеонова
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  Б  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Име и фамилия
1. Алекс Генов
2. Александър Маринов
3. Анна –Мария Григорова
4. Борислав  Георгиев
5. Боряна Узунова
6. Веселин Михайлов
7. Виктор Трифонов
8. Виктория Малинова
9. Габриела Китанова
10. Георги Симеонов
11. Дария Четелязова
12. Димитър Спасов
13. Ева  Митрева
14. Ивайло Галилеев
15. Калоян Петров
16. Кирил Гунев
17. Константин Милев
18. Лъчезар Немов
19. Никол Карагегова
20. Ния  Димитрова
21. Петър Пашалиев
22. Симона Иванова
23. Станислава Стамова
24. Цветозар Димитров
Класен ръководител:  Йорданка Степанян
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  В  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  
Име и фамилия
1. Адриан Бакалски
2. Алекс Татлъ
3. Антон  Димов
4. Ася  Колева
5. Божидар  Янчев
6. Владимир Банджаков
7. Вяра Григорова
8. Дария Йовкова
9. Ема Иванова
10. Жаклин Папучарова
11. Здравко Блажев
12. Йордан Владимиров
13. Калина  Калчева
14. Крисия Костова
15. Кристиян П. Петров
16. Кристиян Х. Петров
17. Кубрат Георгиев
18. Мартин Тодоров
19. Наталия Кирева
20. Никол Стоянова
21. Костадин Спасов
22. Румен Байрактаров
23. Самуил  Николов
24. Стефан  Димов
Класен ръководител:  Димитър Мешев