УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Родителска среща
Уважаеми родители, На 08.09.2022 г. (четвъртък) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за: -подготвителни групи ПГ5 и ПГ6; -учениците от I до IV клас. На 12.09.2022 г. (понеделник) от 17:30 ч. присъствено за учениците от V до VII клас. Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ "Васил Левски". Очакваме ви!