УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

август 2022
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
By VasilLevski | |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  А  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
Родителска среща
By VasilLevski | |
Уважаеми родители, На 08.09.2022 г. (четвъртък) от 17:30 ч. присъствено
ОБЯВА
By VasilLevski | |
    Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ