УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

„Добри практики за работа със семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда“
По инициатива на Регионално управление на образованието - Пловдив, 07.06.2022 г. в ОДК се проведе работна среща "Добри практики за работа със семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда". Участие в нея взе г-жа Калинка Русалова - старши учител в ГЦОУД/НЕ при ОУ "Васил Левски" Пловдив.
За своя висок професионализъм, г-жа Русалова не веднъж е отличавана с престижни награди - "Образователен лидер", "Признание за нововъведения във възпитателния процес", а тази година успешно защити и най - високата професионално - квалификационна степен - 1 ПКС. Учителката показа как учениците могат да се докоснат до живота на другите, да научат за историята, националните и културни забележителности, не от учебниците, а "от извора" - ученици от различни държави и континенти. Първокласниците са отворили класната стая за света. Те вече имат приятели не само от Европа, но и от Азия и Северна Америка. Учителката продължава да поддържа връзка и с миналогодишните партньори от Африка, с които по нейна идея реализираха проекта "За доброто, приятелството и мира".
Екипът на ОУ "Васил Левски" Пловдив желае на г- жа Русалова здраве, много успехи в училището и в живота! Нека да продължава да върви напред в поетата посока!