УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. СЛЕД I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Наименование на училище Номер по ред в класирането Брой точки Име на дете
ОУ "В. Левски" 1 131 Румен Момчилов Байрактаров
ОУ "В. Левски" 2 131 Йордан Николаев Владимиров
ОУ "В. Левски" 3 131 Радостин Минчев Гънчевски
ОУ "В. Левски" 4 131 Владимир Марианов Банджаков
ОУ "В. Левски" 5 131 Бориса Борисова Димова
ОУ "В. Левски" 6 131 Станислава Николова Стамова
ОУ "В. Левски" 7 129 Анна-Мария Маринова Григорова
ОУ "В. Левски" 8 129 Симона Димитрова Иванова
ОУ "В. Левски" 9 129 Дария Пламенова Четелязова
ОУ "В. Левски" 10 129 Дария Александрова Йовкова
ОУ "В. Левски" 11 129 Михаил Данаилов Караджов
ОУ "В. Левски" 12 129 Ния Стоянова Димитрова
ОУ "В. Левски" 13 129 Кирил Иванов Гунев
ОУ "В. Левски" 14 129 Здравко Блажев
ОУ "В. Левски" 15 129 Алекс Евгениев Генов
ОУ "В. Левски" 16 129 Наталия Николаева Кирева
ОУ "В. Левски" 17 129 Алекс Джемали Татлъ
ОУ "В. Левски" 18 127 Борислав Димитров Георгиев
ОУ "В. Левски" 19 127 Костадин Йорданов Спасов
ОУ "В. Левски" 20 127 Адриан Ангелов Бакалски
ОУ "В. Левски" 21 127 Божидар Георгиев Янчев
ОУ "В. Левски" 22 127 Никол Димитрова Карагегова
ОУ "В. Левски" 23 127 Виктория Иванова Малинова
ОУ "В. Левски" 24 127 Кристиян Христов Петров
ОУ "В. Левски" 25 127 Милена Светлинова Пеева
ОУ "В. Левски" 26 127 димитър николаев калеников
ОУ "В. Левски" 27 127 Цветозар Георгиев Димитров
ОУ "В. Левски" 28 127 Каролина Пламенова Мадина
ОУ "В. Левски" 29 127 Максим Атанасов Линев
ОУ "В. Левски" 30 127 Антон Станимиров Димов
ОУ "В. Левски" 31 127 Стефан Станимиров Димов
ОУ "В. Левски" 32 127 Димитър Тодоров Спасов
ОУ "В. Левски" 33 127 Ева Йорданова Митрева
ОУ "В. Левски" 34 127 Цветомира Николова Писарска
ОУ "В. Левски" 35 127 Лъчезар Христов Нетов
ОУ "В. Левски" 36 127 Боряна Стоянова Узунова
ОУ "В. Левски" 37 127 Мария Симеонова Лазарова
ОУ "В. Левски" 38 127 Габриела Николаева Китанова
ОУ "В. Левски" 39 127 Константин Георгиев Милев
ОУ "В. Левски" 40 127 Виктория Валентинова Хаджинакова
ОУ "В. Левски" 41 127 Любомир Петров Добрев
ОУ "В. Левски" 42 127 Мартин Георгиев Карамитев
ОУ "В. Левски" 43 127 Ивайло Стоянов Галилеев
ОУ "В. Левски" 44 127 Мила Александрова Добрева
ОУ "В. Левски" 45 127 Виктор Красимиров Трифонов
ОУ "В. Левски" 46 127 Христо Здравков Сидеров
ОУ "В. Левски" 47 127 Мартин Ганчев Тодоров
ОУ "В. Левски" 48 127 Самуил Николаев Николов
ОУ "В. Левски" 49 127 Ася Илиян Колева
ОУ "В. Левски" 50 127 Калина Димитрова Калчева
ОУ "В. Левски" 51 127 Петър Георгиев Пашалиев
ОУ "В. Левски" 52 127 Вяра Иванова Григорова
ОУ "В. Левски" 53 127 Георги Емилов Симеонов
ОУ "В. Левски" 54 127 Ина Георгиева Георгиева
ОУ "В. Левски" 55 127 Жаклин Папучарова
ОУ "В. Левски" 56 127 Михаил Георгиев Палагачев
ОУ "В. Левски" 57 127 Йордан Руменов Чотров
ОУ "В. Левски" 58 127 Веселин Димитров Михайлов
ОУ "В. Левски" 59 97 Крисия Веселинова Костова
ОУ "В. Левски" 60 97 Кристиян Пламенов Петров
ОУ "В. Левски" 61 97 Атанас Миленов Чолев
ОУ "В. Левски" 62 97 Калоян Илиянов Петров
ОУ "В. Левски" 63 97 Мартин Владимиров Мугленчов
ОУ "В. Левски" 64 97 Александър Иванов Маринов
ОУ "В. Левски" 65 97 Андреа Йорданова Костадинова
ОУ "В. Левски" 66 97 Стефан Георгиев Даскалов
ОУ "В. Левски" 67 97 Мартин Желев Петров
ОУ "В. Левски" 68 95 Атанас Николаев Караджов
ОУ "В. Левски" 69 69 Мария Станиславова Муртаджиева
ОУ "В. Левски" 70 69 Ема Иванова
ОУ "В. Левски" 71 69 Кубрат Петров Георгиев
ОУ "В. Левски" 72 67 Никол Пламенова Стоянова