УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

юни 2022
Обръщение от Учителският колектив на Ученическия парламент
By VasilLevski | |
Учителският колектив на Ученическия парламент при ОУ „Васил Левски“ иска
„Добри практики за работа със семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда“
By VasilLevski | |
По инициатива на Регионално управление на образованието - Пловдив, 07.06.2022
СПИСЪК НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. СЛЕД I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
By VasilLevski | |
Наименование на училище Номер по ред в класирането Брой точки