УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Актуална информация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Уведомяваме Ви, че от 16.03.2022г. до 29.03.2022г. ще се извършват ремонтни дейности по оградата на територията на училището. Промяна в седмичното разписание няма.