УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме, че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на област Пловдив, съобразено с условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2022 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2022 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2022 г., Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.
Бъдете здрави!