УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД09-2347/10.02.2022 г.:
  1. В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително за учениците от V, VI,VIII, IX и XI клас в училищата на територията на област Пловдив  се организира обучение от разстояние в електронна среда.
  2. Учениците от I - IV клас, както и учениците от VII, Х и XII клас в училищата на територията на област Пловдив се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с  Заповед № РД094756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/0З.12.2021 t., изм. със Заповед № РД094982/14.12.2021 г. 
Бъдете здрави!