УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със Заповед № РД09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, Заповед РД-09-891 от 20.10.2021 г. на РЗИ Пловдив и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ, учениците от ОУ "Васил Левски" преминават поетапно в ОРЕС,  както следва:

От 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г.III АБВ клас, VIАБВГД клас и VII АБВГ клас

От 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. I АБВ клас, II AБВ клас, IV AБВ клас, V АБВГД клас

 Обучението на  учениците от съответните класове се провеждат в ОРЕС във платформата Google Classroom в съответните класни стаи съгласно утвърденото седмично разписание.

Заповед МЗ

Заповед РЗИ Пловдив

Заповед МОН