УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

октомври 2021
Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, Във връзка със Заповед № РД
Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка със Заповед № РД09-3596 от 20.10.2021
Актуална информация за карантинираните във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 16.10.2021 г. ще бъдат карантинирани учениците
Актуална информация за карантинираните във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 16.10.2021 г. ще бъдат карантинирани учениците
Актуална информация за карантинираните във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 14.10.2021 г. ще бъдат карантинирани учениците
Актуална информация за карантинираните във връзка с COVID-19 в училището
By VasilLevski | |
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от 14.10.2021 г. ще бъдат карантинирани учениците