УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Свободни места в Подготвителни групи

ОУ „Васил Левски“ обявява свободни места:

  – за прием в подготвителна група – 5-годишни деца   – за прием в подготвителна група – 6-годишни деца   Подаване на Заявления – в сградата на училището.