УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Свободни места за ученици
Към 23 април 2021 г.  в училището има следните свободни места по класове: Първи клас - 0; Втори клас - 0; Трети клас - 0; Четвърти клас - 0; Пети клас - 9; Шести клас - 0; Седми клас - 8;