УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Записване на първокласници
Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Записването в първи клас на ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив ще се случи всеки работен ден между 03.06.2020 г. и 09.06.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. Влизането се осъществява през централния вход на училището. За записването ще са необходими: 1. Удостоверение за завършена подготвителна група 2. Акт за раждане за сверка на данните 3. Удостоверение за преместване, ако детето няма повече да посещава детската градина. Моля да влизате в училището с маска и да спазвате изискването за не повече от двама родители едновременно в сградата.