УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ
На 15 юни седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература (НВО), а на 17 юни на НВО по математика. Новите дати за изпитите бяха обявени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет. Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата, допълни Красимир Вълчев. Той съобщи, че се предлага отмяна на НВО в 4-ти и 10-ти клас тази година. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в 5 клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на 4. и на 10. клас съответно в началото на 5. и на 11. клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища. Необходима ни е обаче диагностика, за да апробираме различна организация на изпита, включително в електронна среда, каза министър Вълчев. Министър Вълчев посочи, че не се налага удължаване на тази учебна година. Засега новата учебна година ще започне на 15-ти септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи. Всички решения на МОН са обсъдени с отрасловите партньори в сферата на образованието и с родителски организации. С тях се водят разговори и за осигуряване на занимания по интереси през лятото. Материалът, който няма да бъде включван в изпитите: НВО по БЕЛ в края на VII клас
  • Сложно съставно изречение
  • Сложно смесено изречение
  • „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов
  • „Неразделни“, Пенчо Славейков
  • „Заточеници“, Пейо Яворов
  • „По жътва“, Елин Пелин
  • „По жицата“, Йордан Йовков
НВО по математика в края на VII клас
  • Неравенства  –  линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства
  • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат