УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Покана за събрание на обществен съвет

Покана

 

до родителите на ученици от всички паралелки и класове на ОУ "Васил Левски"

 

Уважаеми родители,

 

ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители за обществения съвет към училището. 

 

Събранието ще се проведе на 19.12.2019 г. от 18,00 ч. в учителската стая, ет.2.