УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

юни 2019
Ред за запознаване с изпитни работи
By VasilLevski | |
 На основание чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл.3, ал.
Класиране за Подготвителни групи за учебната 2019/2020 година
By VasilLevski | |
На вниманието на родителите, чиито деца са кандидатствали за прием