УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Във връзка с набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019 / 2020 г., моля разгледайте Обявлението със срокове и изисквания към кандидатите за участие:   Обявление за набиране на предложения по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"   Заповед за определяне на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"