УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

април 2019
Отворени врати 2019
By VasilLevski | |
На 20.04.2019 г. ОУ "Васил Левски " отново отвори широко
Новите правила за прием в първи клас през 2019 година вече са в сила
By VasilLevski | |
С Решение № 80, взето с Протокол № 5 от