УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Информация за издадените медицински бележки
Във връзка с промените за контрол и обмен на информацията за издадените медицински бележки за извиняване на отсъствията на учениците, може да намерите приложен документ ТУК.