УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

октомври 2018
Програма за ранна кариерна ориентация и мотивация
By VasilLevski | | 0 Comments |
През 2018 Фондация Бауерзакс стартира програма за ранно кариерно ориентиране