УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

март 2018
СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ГРАД ПЛОВДИВ
By VasilLevski | | 0 Comments |
Общинската администрация уведомява родителите на родените през 2011 година деца,
НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ВЕЧЕ СА ПРИЕТИ
By VasilLevski | | 0 Comments |
С Решение № 38, взето с Протокол № 3 от