УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

О Б Я В А

ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), разположен на приземния етаж от сградата на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив, ул.”Ралица” № 2, район „Източен”, с идентификатор на сградата № 56784.528.264.1, с предназначение на обекта: ученическо столово хранене.

Документи за участие могат да се закупят от 25.04.2017 г. до 10.05.2017 г. включително от деловодството на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив, ул. ”Ралица” № 2, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа. Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив: IBAN:BG21 IORT 7375 3102 007700, BIC: IORTBGSF, в Търговска банка „Инвестбанк” АД, клон Пловдив. Депозитната вноска е 200 лева, вносими по следната банкова сметка на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив: IBAN: BG82 IORT 7375 3302 0077 01, BIC: IORTBGSF, в Търговска банка „Инвестбанк” АД, клон Пловдив. Конкурсът ще се проведе на 11.05.2017 г. от 12:00ч. в сградата на ОУ “Васил Левски”, с административен адрес гр. Пловдив, ул. ”Ралица” № 2, в учителската стая, ет.2. Телефон и лице за контакт: Иванка Синикчийска – ЗАС в ОУ „Васил Левски”, GSM 08888 14408.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *