УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Конкурс за отдаване на физкултурния салон под наем

О Б Я ВА

     ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за почасово отдаване под наем на имот - публична общинска собственост – представляващ физкултурен салон към ОУ „Васил Левски”, находящ се в гр. Пловдив, ул. ”Ралица” № 2, с площ от 205 кв.м., с идентификатор  № 56784.528.264.3 по КККР на гр.Пловдив.            Документи за участие могат да се закупят от 14.04.2016 г.  до 21.04.2016 г. от деловодството на училището, ст.3, ет.2 – гр.Пловдив, ул.”Ралица”№ 2, гр. Пловдив, район “Източен”.           Цената на конкурсните книжа е 10 лв., вносими по следната банкова сметка на ОУ “Васил Левски”, а именно: BG21IORT 73753102007700, BIC  IORTBGSF в ТБ ИНВЕСТБАНК АД клон Пловдив.          Конкурсът ще се проведе на 22.04.2016г. от 12:00ч. в учителската стая, ет.2 на ул.”Ралица” № 2, гр.Пловдив.          Телефон за информация: 0887 818 528 - Гергана Витева - директор. С уважение: ГЕРГАНА ВИТЕВА ДИРЕКТОР на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *