TITLE

DESCRIPTION

Правилници, планове и др.

 

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Вътрешни правила за организиране на различни видове ученически пътувания с обща цена и организирано посещение на различни културни и научни институции за учебната 2022-2023 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….