УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

График за провеждане на тестови изпитвания/класни работи за учебната 2023/2024 година - II срок - ТУК

График за провеждане на консултации за учебната 2023 / 2024 година - II срок - ТУК