УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

График за провеждане на тестови изпитвания/класни работи за учебната 2023/2024 година - ТУК
График за провеждане на консултации за I - IV клас за учебната 2023 / 2024 година - I срок - ТУК
График за провеждане на консултации за V - VII клас за учебната 2023 / 2024 година - I срок - ТУК