TITLE

DESCRIPTION

Графици

График за провеждане на тестови изпитвания/класни работи за учебната 2022/2023 година – ТУК

График за провеждане на консултации за V – VII клас за учебната 2022 / 2023 година – II срок – ТУК

График за провеждане на изпити за ученици в СФО за учебната 2022/2023 година - ТУК