УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Административни услуги

1. Информация за прием и преместване на ученици в ОУ „Васил Левски“ 

2. Информация за формите на обучение в училище - тук Други бланки и заявления


Заявление за отсъствие до класен ръководител

Служебна бележка за родител на наш ученик (за онлайн обучение)