СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места в Подготвителни групи

ОУ „Васил Левски“ обявява свободни места:

 

– за прием в подготвителна група – 5-годишни деца

 

– за прием в подготвителна група – 6-годишни деца

 

Подаване на Заявления – в сградата на училището.