TITLE

DESCRIPTION

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 05.09.2023 г. (вторник) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за:

-учениците от I и V клас.

На 11.09.2023 г. (понеделник) от 17:30 ч. присъствено за учениците от:

-подготвителни групи ПГ5 и ПГ6;

-учениците от II, III,  IV, VI и VII клас;

Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ „Васил Левски“.

Очакваме ви!