УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Доставка на закуски и плод, и осигуряване на обяд и следобедна закуска за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на Министерски съвет

Дата на публикуване: 2015-10-01 22:34:25

Връзка в AOP


Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи на покрива на основната сграда на ОУ "Васил Левски"- гр. Пловдив. Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. Видовете СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени са както следва: Изрязване на същ.изолация; Демонтаж на стари надулучни поли; Доставка и монтаж на нови улуци, със сечение, подходящо за отводняване на покрива; Заготовка и монтаж на надулучни поли; Доставка и монтаж на импрегнирана дървена града за повдигане на улука; Доставка и полагане нa PVC хидроизолационна мембрана, 2,0 мм; Демонтаж на улуци; Обшивка по комини с поц.ламарина, 0,5 мм; Подмяна на водосточни тръби; Доставка и монтаж на гео-текстил, 300 гр/м2; Доставка и монтаж на отдушници за вентилиране на хидроизолацията; Изхвърляне на отпадъци и Еко-такса.

Индивидуален номер на поръчката: 0000337
Обект на обществената поръчка: за строителство
Населено място за изпълнение на поръчката: Пловдив
Прогнозна стойност: 60833.00
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-13 16:30:00