TITLE

DESCRIPTION

Прием – Пети клас

СПИСЪК С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За да запишете вашето дете в пети клас на училището, моля в срок до 20.07.2021 г. да носите:
* Удостоверение за завършен начален етап
* Акт за раждане на детето (оригинал) за сверяване на данните

Първата за новата учебна година Родителска среща ще се проведе на 8.09.2021 г. от 17,30 ч.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Списък с книги за четене за 5 клас

 

Заявление за записване за пети клас може да свалите от тук:

Zaiavlenie za zapisvane 5 klas

 

Заявление за записване за пети клас в ЦОУД (следобедни занимания) може да свалите от тук:

Zaiavlenie-za-zapisvane-COUD

Заповед за училищен план-прием за учебната 2021-2022 г.

Untitled1