УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив) Учебна 2023/2024 година
I.  
Тема на обучението: ,,Изкуствен интелект в образованието''
Място на провеждане: ОУ ,,Васил Левски'', гр. Пловдив
Период на провеждане: 21.10.2023 г.
Начален и краен час: 09:00 - 16:15 часа
Наименование на обучителната организация: ,,КРЕАТИВНОСТ'' ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 51
II.
Тема на обучението: ,,Изграждане на имидж на учителя/директора: ''Няма втори шанс за първо впечатление!''
Място на провеждане: гр. Пловдив, зала на Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев''
Период на провеждане: 11.11.2023 г.
Начален и краен час: 09:20 - 16:30 часа
Наименование на обучителната организация: „Евроклас-консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 49
III.
Тема на обучението: ,,Формиране на ключови умения за работа в екип''
Място на провеждане: ОУ ,,Васил Левски'', гр. Пловдив
Период на провеждане: 27.11.2023 г.
Начален и краен час: 13:00 - 19:30 часа
Наименование на обучителната организация: „Евроклас-консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25
IV.  
Тема на обучението: ,,Учебен дизайн на електронното обучение''
Място на провеждане: ОУ ,,Васил Левски'', гр. Пловдив
Период на провеждане: 08.12.2023 г.
Начален и краен час: 08:00 - 16:00 часа
Наименование на обучителната организация: ,,КРЕАТИВНОСТ'' ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 24