TITLE

DESCRIPTION

Квалификации и обучения

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Учебна 2023/2024 година

I.  
Тема на обучението: ,,Изкуствен интелект в образованието“
Място на провеждане: ОУ ,,Васил Левски“, гр. Пловдив
Период на провеждане: 21.10.2023 г.
Начален и краен час: 09:00 – 16:15 часа
Наименование на обучителната организация: ,,КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 51
II.
Тема на обучението: ,,Изграждане на имидж на учителя/директора: “Няма втори шанс за първо впечатление!“
Място на провеждане: гр. Пловдив, зала на Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“
Период на провеждане: 11.10.2023 г. – 21.11.2023 г.
Начален и краен час: 09:20 – 16:30 часа
Наименование на обучителната организация: „Евроклас-консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 49
III.
Тема на обучението: ,,Формиране на ключови умения за работа в екип“
Място на провеждане: ОУ ,,Васил Левски“, гр. Пловдив
Период на провеждане: 27.11.2023 г.
Начален и краен час: 13:00 – 19:30 часа
Наименование на обучителната организация: „Евроклас-консулт“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25