TITLE

DESCRIPTION

Ръководство

Директор: Гергана Петрова

тел: 032/ 633 228

имейл: g.petrova@vasil-levski.net

Работно време: 10:00 – 12:00 и 12:30 – 18:30 ч.

Временно изпълняващ длъжността директор: Красимир Витларов

имейл: k.vitlarov@vasil-levski.net

Работно време: 10:00 – 12:00 и 12:30 – 18:30 ч.

ЗДУД: Жесмина Димитрова

имейл: j.dimitrova@vasil-levski.net

Работно време: 07:45 – 12:00 и 12:30 – 16:15 ч.