УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Директор: Гергана Петрова имейл: g.petrova@vasil-levski.net
Приемно време за родители и външни лица :
Понеделник: 14:00 - 15:30 ч. Четвъртък: 09:00 - 10:30 ч.
Срещата с директора става само след предварително запазен час: https://forms.gle/vDrjsz75KZNiqFtF7
ЗДУД: Жесмина Димитрова имейл: j.dimitrova@vasil-levski.net
Работно време: 07:30 - 12:00 и 12:30 - 16:00 ч.