УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Подготвителна група Начален етап на обучение  I"а" клас
 • Надежда Илчева - Начална училищна педагогика с чужд език имейл: n.ilcheva@vasil-levski.net
 • Мария Латева - Начална училищна педагогика имейл: m.sarafska@vasil-levski.net
I"б" клас
 • Ивелина Калинска - Начална училищна педагогика с чужд език имейл: i.kalinska@vasil-levski.net
 • Даниела Йотовска - Начална училищна педагогика имейл: d.yotovska@vasil-levski.net
I"в" клас
 • Деляна Михайлова - Предучилищна и начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение имейл: d.mihaylova@vasil-levski.net
 • Велина Петрова - Предучилищна и начална училищна педагогика имейл: v.petrova@vasil-levski.net
II"a" клас II"б" клас
 • Йорданка Степанян - Начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение имейл: y.stepanyan@vasil-levski.net
 • Валентина Русенова - Предучилищна и начална училищна педагогика имейл: v.rusenova@vasil-levski.net
II"в" клас
 • Димитър Мешев - Начална училищна педагогика имейл: d.meshev@vasil-levski.net
 • Даниела Шопова - Начална училищна педагогика с чужд език имейл: d.shopova@vasil-levski.net
III"a" клас III"б" клас
 • Боянка Митева - Предучилищна и начална училищна педагогика имейл: b.miteva@vasil-levski.net
 • Калинка Русалова - Начална училищна педагогика имейл: k.rusalova@vasil-levski.net
III"в" клас 
 • Атанаска Станева - Начална училищна педагогика с чужд език имейл: a.staneva@vasil-levski.net
 • Соня Христева - Начална училищна педагогика имейл: s.hristeva@vasil-levski.net
IV"a" клас IV"б" клас
 • Юлия Кикрили - Начална училищна педагогика имейл: y.kikrili@vasil-levski.net
 • Красимира Патронова - Предучилищна и начална училищна педагогика имейл: k.patronova@vasil-levski.net
IV"в" клас

 Прогимназиален етап на обучение    ЦОУД - V клас