TITLE

DESCRIPTION

Учители

Подготвителна група

Начален етап на обучение 

I“a“ клас

I“б“ клас

 • Боянка Митева – Предучилищна и начална училищна педагогика
  имейл: b.miteva@vasil-levski.net
 • Калинка Русалова – Начална училищна педагогика
  имейл: k.rusalova@vasil-levski.net

I“в“ клас 

 • Атанаска Станева – Начална училищна педагогика с чужд език
  имейл: a.staneva@vasil-levski.net
 • Галина Йорданова – Начална училищна педагогика
  имейл: g.yordanova@vasil-levski.net

II“a“ клас

II“б“ клас

 • Юлия Кикрили – Начална училищна педагогика
  имейл: y.kikrili@vasil-levski.net
 • Красимира Патронова – Предучилищна и начална училищна педагогика
  имейл: k.patronova@vasil-levski.net

II“в“ клас

III“а“ клас

 • Надежда Илчева – Начална училищна педагогика с чужд език
  имейл: n.ilcheva@vasil-levski.net
 • Мария Сарафска – Начална училищна педагогика
  имейл: m.sarafska@vasil-levski.net

III“б“ клас

 • Мария Янкулова – Начална училищна педагогика с чужд език
  имейл: m.yankulova@vasil-levski.net
 • Даниела Йотовска – Начална училищна педагогика
  имейл: d.yotovska@vasil-levski.net

III“в“ клас

 • Деляна Михайлова – Предучилищна и начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение
  имейл: d.mihaylova@vasil-levski.net
 • Велина Петрова – Предучилищна и начална училищна педагогика
  имейл: v.petrova@vasil-levski.net

IV“a“ клас

IV“б“ клас

 • Йорданка Степанян – Начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение
  имейл: y.stepanyan@vasil-levski.net
 • Валентина Русенова – Предучилищна и начална училищна педагогика
  имейл: v.rusenova@vasil-levski.net

IV“в“ клас

 • Димитър Мешев – Начална училищна педагогика
  имейл: d.meshev@vasil-levski.net
 • Даниела Шопова – Начална училищна педагогика с чужд език
  имейл: d.shopova@vasil-levski.net


 Прогимназиален етап на обучение 

  ЦОУД – V клас

 • Стефана Георгиева – Български език и литература
 • Христо Кехайов – Математика
  имейл: h.kehayov@vasil-levski.net
 • Петър Петров – Математика
  имейл: pt.petrov@vasil-levski.net