УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Правилник обществен съвет

СПИСЪК

 на членовете на обществения съвет към

ОУ „Васил Левски”

Редовни членове

Клас Име Фамиля
Iб Румяна Маринова
IIв Румяна Георгиева
IVб Ева Димитрова
Vг Гергана Стоянова
VIв Евдокия Федорченко
IVа Силвия Гъркова

 

Резервни членове

Клас Име Фамиля
IIа Яна Гънчевска
VIг Божана Михайлова
IVв Стоянка Колева-Татлъ
Vа Виолета Джарова
Vв Веска Иванова
VIа Роза Динчева