TITLE

DESCRIPTION

Обществен съвет

Правилник обществен съвет

СПИСЪК

 на членовете на обществения съвет към

ОУ „Васил Левски”

Редовни членове

Клас Име Фамиля
Iб Румяна Маринова
IIв Румяна Георгиева
IVб Ева Димитрова
Vг Гергана Стоянова
VIв Евдокия Федорченко
VIIа Божана Михайлова

 

Резервни членове

Клас Име Фамиля
Iа Яна Гънчевска
IIIа Силвия Гъркова
IIIв Стоянка Колева-Татлъ
IVа Виолета Джарова
IVв Веска Иванова
Vа Роза Динчева