УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Основно училище „Васил Левски“ град Пловдив е приемник на Народно начално училище „Васил Левски“ град Пловдив, основано през 1915 година.   Мястото, където е построено училището е било от имотите на гръка Пападати, чиято фамилия изчезнала след антигръцките погроми през 1908 година. Това място е било извън града. Имало е малко къщи северно от улица “Лиляна Димитрова”. Зад банята/баня „Здравец“ сега ресторант „Папараци“/, западно от нея, е бил чифликът на Гюмюшгердан, чиито слуги – овчари, коняри и говедари си направили малки къщи южно от улицата. Обитателите на тая покрайнина се събирали в неделен ден да играят хоро на празното място близо до банята.

Кварталът, навътре към града, се наричал “Новата махала”. На изток, далече от града, били построени казармите покрай Цариградско шосе. Казармите са построени след Съединението. По–късно, за нуждите на военните семейства се наложило да се построят жилища на празното място южно от училището. Това било към 1912 година.   

През Първата световна война дошли много бежанци, които също си построили къщи около мястото на училището. За обучение на децата се наложило да се построи училище.Строежът на сградата е започнал през 1914 година на празното място срещу чифлика и бил напълно завършен през 1915 година. В новото училище са прибрани ученици от двете училища – „Яким Груев” и „П. Р. Славейков”, като са започнали пет паралелки, без първи клас. Първата учебна година е била открита на 1.ІХ.1915 година, като за директор на училището е назначен Димитър Гургутов, а за заместник директор – Георги Боюклиев.

Като преподаватели могат да се посочат – Ботушаров, Инджева, Антонова, Батинкова и др. Поради Общоевропейската война занятията им не били редовни. Ритмичността им се възстановява едва през 1918 – 1919 година. През същата учебна година училището било преименувано от “Новомахленско” на “Васил Левски”.   През 1925/1926 учебна година към училището се открива забавачница (детска градина), която през 1929/1930 г. се премества в ново построеното училище "Душо Хаджидеков“.

През време на земетресението през април 1928 година сградата на училището частично пострадала, но била ремонтирана и от тогава до днес е училище.   От 1960 г. в източната част на Пловдив започва изграждането на нов квартал – Втора Каменица. През 1965 г. за нуждите на новия жилищен комплекс между улиците „Ралица“ и „Богомил“ е построена новата триетажна сграда на училище „Васил Левски“. Тя е разположена североизточно от стадион „Христо Ботев“. Нейното тържествено откриване става на 15 септември 1965 г.   Въз основа на историческата справка от Окръжен държавен архив в град Пловдив се вижда, че настоящата сграда е продължител на училището, създадено през 1915 г. До построяване на новата сграда училището изобщо не е прекратявало своята дейност, но старата сграда вече не е била в състояние да побере нарастващия брой ученици.