УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Процедура и заявление за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Информираме Ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

За целта сме подготвили  заявление /с добавена декларация/, в което ще посочите конкретната хипотеза, на която се базирате:

  • Преминаване в ОРЕС - до 30 дни с основание: "здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище".
  • Преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания:
    • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
    • ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес
  • Преминаване в ОРЕС - над 30 дни с основание:
    • по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
  • Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда.

Входове         РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ   МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО   РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ - ПЛОВДИВ   СТРАТЕГИЯ НА НЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ   Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи градини и училища в условията на COVID-19 - Здравното министерство публикува едни от най-често задаваните въпроси от родители  

"Тръгваме на училище, Вирусът - не!" - образователно филмче за деца

  button1 button2 Nasoki 0362311001600409825_big