TITLE

DESCRIPTION

Актуална информация във връзка с COVID-19 в училището

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че предприемаме дейности по възстановяване на присъствения процес на учениците 1 – 4 клас при заболеваемост над 500 на 1 000 000 на основание: